Bouldrové preteky T2 Košice

Ako aj minulý rok aj tento sa náš klub zúčastnil na boudrových pretekoch na T2 Bouder arene. Konali sa 21.10.2017 v Košiciach. 
Náš klub reprezentovali štyria pretekári: Kuči, Niko, Janka, Ejka. Boudre boli rôznich obtiažností, niektoré boli ľahké a iné komplikovanejšie. Bolo ich 25. Konkurencia bola silná, no i tak si zaliezol  každý, kto prišiel, či už dieťa alebo dospelý. 

Autor: Niko Novobilský