december 2018

POĎAKOVANIE MESTU MICHALOVCE

Ďakujeme mestu Michalovce za poskytnutie dotácie nášmu klubu v roku 2018.