Pozvánka

Pozrite si termíny kedy je lezecká stena na GPH otvorená pre verejnosť.

Začíname 1.10.2015 

(štvrtok o 15:45)