október 2016

Akce ZAMUTOV


Lezecký krúžok končí, deťom som sľúbil ešte lezenie na skale a tak po dohode so starými harcermi z VHK sa rozhodlo, že pôjdeme pozrieť oblasť ZAMUTOV. .

S krúžkom na skalke Vinné - máj 2016

Vo štvrtok na krúžku padlo rozhodnutie - pôjdeme v nedeľu poliezť vonku niekde na skalu preč s preglejky.

Poďakovanie mestu Michalovce

My lezci z Vihorlatského horolezeckého klubu ďakujeme mestu Michalovce za dotáciu poskytnutú v roku 2016.