apríl 2015

Jarná Podskalka

Od rána som sa nemohol dočkať , kedy už bude 15:00 a ja vypadnem z roboty na vzduch. Vonku svietilo slnko a ja som vedel, že sa po dlhej zime dostanem na moju obľúbenú zlepencovú oblasť pri Humennom – na Podskalku.

Tags: