december 2014

POĎAKOVANIE MESTU MICHALOVCE

VIHORLATSKÝ HOROLEZECKÝ KLUB TÝMTO ĎAKUJE MESTU MICHALOVCE ZA DOTÁCIU POSKYTNUTÚ V ROKU 2014.