Bouldrove preteky na T2 Košice

vihorlatský horolezecký klub

Dňa 22.10.2016 sa konaly preteky v Košiciach na T2. Náš klub reprezentovali 3 pretekary: Marek Kučmaš, Nikolas Novobilský a Jana Novotná. Cesty boli rôzneho druhu, a bolo ich 25. Niektoré boli ľahké iné obtiažnejšie. Zaliezol si každý kto prišiel, či už dieťa alebo dospelý. Konkurencia bola silná. 

autor: Janka Novotná